Acasă >> Un ideal comun

Un ideal comun

Marţi, 15 Noiembrie, 2016 - 13:37

Tema Activităţii

Diversitate

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă

Metoda educaţională

Joc de echipă

Descriere

Materiale necesare: un exemplar din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia asupra Drepturilor Copilului, plicuri, carton

Durata activității: între  15-30 minute

Scopul acestei activități este de a face participanții mai conștienți despre existența și importanța drepturilor omului.

Pregătire și facilitare:

Se acordă 20-30 minute pentru studierea textelor de mai jos, după care grupul se împarte în trei echipe. Diferite întrebări, în legătură cu cele două documente pot fi puse participanţilor. De exemplu: Cine este autorul acestor documente? Când au fost elaborate? Care este scopul lor? Conducătorul jocului are pregătite (în două sau trei exemplare, în funcţie de dimensiunea grupului) câteva articole din aceste documente, segmentate în cuvinte.

Fiecare grupă primeşte un plic conţinând toate cuvintele din care este alcătuit un articol pe care urmează să-l refacă. Câştigă echipa care a refăcut cel mai rapid articolul respectiv şi a recunoscut apartenenţa acestuia la unul din documente. Exemplu: - Toate / fiinţele / se / nasc / libere / şi / egale / în / drepturi. / Ele / sunt / înzestrate / cu / raţiune / şi / conştiinţă / şi / trebuie / să / se / comporte / unele / faţă / de / celelalte / în / spiritul / fraternităţii./ (art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului);

 - Orice / fiinţă / umană / are / dreptul / la / viaţă / la / libertate / şi/ la / securitatea / persoanei / sale. / (art. 3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului);

 În / lumina / acestei / convenţii / un / copil / înseamnă / orice / fiinţă / umană / care / nu / a / împlinit / încă / 18 / ani, / chiar / dacă / conform / legislaţiei / naţionale / majoratul / este / recunoscut / mai / devreme./ (art. 1 din Convenţia asupra Drepturilor Copilului).

Întrebări de procesare/debriefing:

 • Care a fost sarcina? Cât de repede ați reușit să finalizați?
 • Cum ați reuțit să duceți sarcina la bun sfârșit?
 • Ce ați reținut despre conținutul descoperit? Despre ce drepturi este vorba?
 • Ați mai auzit până acum despre aceste drepturi?
 • Sunt respectate aceste drepturi dacă vă uitați la comunitatea voastră și în jurul vostru? Au fost întotdeauna respectate?
 • Ştii cum s-a ajuns la enunţarea și respectarea acestor drepturi? - Care este responsabilitatea fiecărei persoane faţă de aceste documente?
 • În ce fel respecați sau vă sunt respectate aceste drepturi?
 • Ce ați putea face la nivel personal pentru respectarea acestor drepturi?
 • Ce ați putea face la nivel de grup pentru respectarea acestor drepturi? Haideți să scrim toate aceste idei!

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • C- Să descrie importanța respectării drepturilor omului
 • V- Să fie conștienți de responsabilitatea proprie ca promotori ai drepturilor omului
 • V- Să vadă importanța drepturilor omului printr-o altă perspectivă

Competenţe IMPACT

Comunicare

Competenţe Cheie Europene

Civice şi sociale

Valori

Viziune și perspectivă

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20

Vârsta participanţilor

între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

15 - 30 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.