Acasă >> Stiri >> Non formal education still education

Non-formal Education: Still Education!

Romania
11/13/2015

Implicarea activă a românilor în susţinerea cauzelor ce privesc societatea este încă foarte scăzută. Multe probleme rămân nerezolvate, pentru că propunerile de schimbare nu sunt suficient susţinute de către cetăţeni la nivel public şi politic. În alte cuvinte: activitatea de advocacy este la un nivel scăzut în România. În acelaşi timp, ne aflăm şi în faţa unei lipse de oportunităţi prin care noile generaţii pot dobândi competenţe în domeniul advocacy, ceea ce implică pe termen lung consecinţe negative pentru democraţia participativă.

Educaţia nonformală a arătat deja cum, completând competenţele oferite de educaţia formală, creează contexte prin care tinerii devin mai responsabili, mai implicaţi în problemele comunităţii şi dornici să schimbe lucrurile. Şi pentru că ne dorim ca aceste programele de educaţie nonformală să continue sănătos şi să ofere şi mai multe rezultate, avem nevoie de o mai mare susţinere din partea sistemului public. 

Am demarat astfel proiectul „Educaţia nonformală. Tot educaţie!” prin care ne propunem un dialog fructuos între actorii activi în domeniul educaţiei nonformale şi autorităţile publice. În paralel, ne propunem să asigurăm pentru tineri un cadru de dezvoltare a spiritului civic şi respectării drepturilor omului, promovând dezvoltarea de campanii de advocacy la nivelul comunităţilor prin intermediul modelului de educaţie IMPACT. 

Iniţiativa noastră este susţinută cu suma de 74.990 Euro, prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Vocea educaţiei nonformale, în colaborare cu autorităţile publice 

Deşi rolul programelor de educaţie nonformală este recunoscut prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, pentru a depăşi dificultăţile implementării eficiente a programelor de acest tip în şcoli trebuie să dăm răspuns unei serii de nevoi. Acestea au fost identificate în urma realizării publicaţiei „Raportul de analiză şi recomandări pentru dezvoltarea unei politici publice şi a unei strategii pentru susţinerea educaţiei nonformale în sistemul educaţional”. Raportul a fost realizat de Lector Dr. Oana Moşoiu şi publicat cu sprijinul Romanian-American Foundation, partenerului strategic al Fundaţiei Noi Orizonturi. 

Nevoile identificate: 1 – susţinerea dezvoltării de mecanisme şi intrumente de finanţare pentru activităţi de educaţie nonformală; 2 – recunoaşterea competenţelor dobândite în activităţi de educaţie nonformală; 3 – recunoaşterea activităţilor prestate de profesori în sistemul de recompense al sistemului educaţional; 4 – valorificarea modelelor de bună practică şi schimburi de bune practici în domeniul educaţiei nonformale; 5 – Şcoala Altfel – context de susţinere şi promovare a educaţiei nonformale; 6 – abordarea şi implementarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţia nonformală. 

Bazându-ne pe nevoile menţionate şi oferirea unor răspunsuri pentru acestea, vom crea un spaţiu de colaborare între actorii implicaţi în educaţia nonformală (persoane din sistemul educaţional – de la profesori şi până la Ministerul Educaţiei Naţionale, ONG-uri, reprezentanţi ai instituţiilor şi companiilor, alte persoane interesate de rolul educaţiei nonformale în dezvoltarea tinerilor şi a societăţii). Ne dorim să avem o voce comună care să susţină educaţia nonformală în România. 

Astfel vom avea: 

  • 4 cafenele publice naţionale pentru propunerea de soluţii în ce priveşte susţinerea educaţiei nonformale. La Bucureşti, Craiova, Cluj şi Iaşi, cu un total de 160 de participanţi.
  • 3 teme prioritare de intervenţie pentru susţinerea educaţiei nonformale, pornind de la o serie de nevoi deja identificate şi colaborarea dintre participanţii la cafenelele publice.
  • 24 de persoane selectate, dintre participanţii la cafenelele publice, vor crea 3 grupuri de lucru pentru realizarea a 3 documente de poziţie pe temele de intervenţie identificate. Pentru grupurile de lucru formate vor exista 3 întâlniri fizice şi 2 online, dedicate dezvoltării documentelor de poziţie. 
  • Lansarea documentelor propuse pentru schimbarea de politici publice în domeniul educaţiei nonformale, în cadrul unei conferinţe şi a 6 mese rotunde ca spaţii de dezbatere publică
  • Ne dorim cel puţin 1 modificare de politici publice care să susţină educaţia nonformală în România 
  • Peste 80 de ONG-uri cu un rol activ în tot acest demers

Iniţiativa susţine eforturile anterioare ale altor proiecte care au reuşit să mobilizeze ONG-urile în direcţia susţinerii educaţiei şi a acţiunilor de advocacy, precum FDSC şi ANPCDFP, care au dezvoltat Reţeaua de Educaţie Nonformală, sau Federația Volum.