Acasă >> Stiri >> Cerere oferta proiect profesori motivati

Invitaţie de participare la procedura Cerere de Ofertă în cadrul proiectului „Profesori motivați, tineri pregătiți pentru viață!”

Romania
08/01/2017

Achizitor Fundaţia Noi Orizonturi în calitate de Agenție Executivă vă invită să depuneți o ofertă pentru servicii de cazare și servicii de restaurant și servire a mâncării necesare organizării unui eveniment ce se va desfășura în cadrul proiectului „Profesori motivați, tineri pregătiți pentru viață!”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Unuinea Europeană extinsă. Mai multe detalii despre acest mecanism de finanțare pe www.swiss-contribution.admin.ch/romania 

Condiţii minimale de ofertare:
Oferta va fi elaborată în conformitate cu cerinţele invitaţiei aflate în ataşament, respectiv prin completarea documentelor anexate,  şi a documentelor privind capacitatea profesională a ofertantului – Formularele precum şi criteriile aferente se afla în ataşament.

Data limita de depunere a ofertelor 9.08.2017, ora 11.00 a.m.
Deschiderea ofertelor: 9.08.2017, ora 13.00 p.m.
Rezultatul procedurii va fi comunicat ofertanţilor în data de 10.08.2017
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data trimiterii ofertei
Limbă de redactare a ofertei: limba romană
Preţul va fi exprimat atât în CHF în LEI (RON), fără TVA precum şi cu TVA, la cursul BNR din data de 31.07.2017
Modalitate de achiziţie: procedura Cerere de Ofertă, procedură prezentată în Anexa IV- Contract Schema de grant pentru ONG-uri, anexa la contrtactul de finanțare nr. CSS 49/01.02.2016. Anexa este disponibilă a URL: http://www.fdsc.ro/documente-1
Criteriul de atribuire: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT

În cazul în care condiţiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerată admisibilă

Informaţii suplimentare se pot primi pe email: andreea_baltaretu@noi-orizonturi.ro

Persoana de contact: Andreea Baltaretu