IMPACT sunt EU!

Acasă >> Proiectele noastre >> IMPACT sunt EU!

Locaţia: 

Călărași

Perioada dezvoltării: 

martie - aprilie 2015

Tipul proiectului: 

  • Education / Awareness-raising
  • Social / Cultural

IMPACT sunt EU!

Descrierea sumară: 

Prin proiectul „IMPACT sunt EU” ne-am propus să răspundem nevoii de dezvoltare personală a tinerilor din mediul rural. Special pentru ei am conceput și organizat ateliere de creație și dezvoltare personală pe care le-au susținut chiar membrii clubului Clădim IMPACT, ateliere la care au participat atât tineri din școala noastră cât și tineri din școlile partenere alese de noi: Școala Modelu I, Școala Modelu II și Școala Roseti.

Justificarea Proiectului: 

Am decis să facem acest proiect pentru că, împreună, am realizat că tinerii care provin din mediul rural nu au oportunitatea de a participa la activități care să îi ajute să-și descopere pasiunile, să-și pună în valoare talentul și să câștige încredere de sine, pentru a putea decide mai ușor ce drum să aleagă în viață sau către ce profesie să se îndrepte. Acest lucru se întâmplă pentru că cei care lucrează cu acești tineri nu au cunoștințele și pregătirea necesare pentru a se ocupa de asta, dar și din cauză că nimeni nu s-a gândit că și copiii de la țară au nevoie de oportunități de acest fel.

Activităţi: 

A1- Încheierea de parteneriate cu școlile din mediul rural cu care vom colabora, dar și cu sponsorii proiectului.

A2 - Pregătirea suportului de curs, a materialelor și a activităților pe care le vom realiza în timpul atelierelor.

A3 - Desfășurarea activității de strângere de fonduri – vânzare fructe cu ajutorul posterelor ce vor fi utilizate în atelierul „Impact asupra sănătății”.

A4 - Desfășurarea atelierelor - Impactul meu în Univers, Artă și creativitate,Mind building (jocuri de atenție) și IMPACT asupra sănătății.

A5 - Realizarea broșurilor cu informațiile cuprinse în cele patru ateliere.

Beneficiari: 

Beneficiarii direcţi: 150 persoane (din care 50 parteneri din proiect).

Beneficiarii indirecţi: 300 persoane - părinți, profesori, voluntari, membri ai comunității locale.

Rezultatele proiectului: 

Prin proiectul „IMPACT sunt EU” am reușit să oferim oportunități de dezvoltare personală unui număr de 150 de elevi din școala noastră, dar și din școlile partenere. De asemenea, prin intermediul activității de strângere de fonduri, am reușit cu succes să colectăm 300 RON din comunitatea școlară.

Parteneri: 

  • ISJCL
  • Școala Modelu I, Scoala Modelu II, Școala Roseti
  • Ziarele locale

Sponsori şi donatori: 

  • Fundația Noi Orizonturi: 400 RON
  • Membrii comunității care au cumpărat fructe pe parcursul activității de strângere de fonduri

Buget şi surse de finanţare: 

Proiectul „IMPACT sunt EU” a dispus de un bugert total de 700 RON, din care 400 primiți din partea Fundației Noi Orizonturi și 300 adunați în urma activității de strângere de fonduri. Toți acești bani au fost investiți în materialele necesare pentru susținerea atelierelor de creație și dezvoltare personală, dar și în activitatea de promovare a proiectului și de printare a diplomelor necesare pentru premierea participanților.

Upload more pictures for photo gallery: