Acasă >> Motive pentru veni

Motive pentru a veni

Vineri, 18 Noiembrie, 2016 - 10:38

Tema Activităţii

Diversitate

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă

Metoda educaţională

Discuţie facilitată
Brainstorming

Descriere

Materiale necesare: coli de flipchart, markere

Durata: 15 minute

Scopul. Aceste momente de discuții libere și brainstorming au scopul de a-i ajuta pe participanți să recunoască diferitele motive pe care le au oamenii care se mută într-o țară străină.

Pregătire și facilitare:

Cereți unui voluntar să vină să ia notițe și dați-i o coală de flipchart și un marker. Apoi cereți grupului să enumere toate motivele la care se pot gândi, pentru care și-ar părăsi țara. Ce ar trebui să se întâmple ca să-și părăsească căminul și să se mute într-o altă parte a lumii?  (Puteți menționa o țară în care a plecat multă lume din țara voastră, dacă asta vă ajută  să faceți exercițiul mai concret și mai la subiect pentru participanți.)  Cereți voluntarului să noteze toate ideile, pe măsură ce ele sunt enunțate. Iată unele motive posibile din ambele categorii:

  • Violența și mișcări sociale
  • Piața forței de muncă slab dezvoltată
  • Puține oportunități pentru educație
  • Salarii mici
  • Instabilitate politică
  • Familie care locuiește în străinătate

Provocați grupul să se gândească la motivele emigrării, atât voluntare cât și involuntare adică, motivele pentru care ar fi forțați să plece și motive pentru care ar alege să plece. Pentru a puncta diferența, întrebați grupul dacă au auzit de termenul “refugiat.” Dacă da, cereți-le să explice ce înseamnă, iar dacă nu cunosc termenul, explicați-le că un refugiat este un imigrant care s-a mutat din motive involuntare – cum ar fi războiul, amenințări, schimbarea regimului politic sau dezastre naturale. 

După circa 10 minute de brainstorming, faceți sumarul listei și menționați că există multe motive pentru care emigrează oamenii și că este imposibil să presupui motivele lor. Provocați grupul să țină minte asta și să o spună cu voce tare atunci când aud stereotipuri referitoare la imigranți și motivele lor, în mass media sau în rândul persoanelor din jurul lor.

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • C – Să enumere motivele pentru care oamenii emigrează într-o altă țară
  • C – Să descrie solidaritatea și modalitățile în care se aceasta se manifestă
  • V – Să manifeste compasiune și solidaritate față de persoanele imigrante

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup

Competenţe Cheie Europene

Civice şi sociale

Valori

Viziune și perspectivă
Inteligență socială

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

Mai puţin de 15 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.