Acasă >> Motivația de învăța

Motivația de a învăța

Marţi, 9 Februarie, 2016 - 14:10

Tema Activităţii

Înțelepciune

Domeniul de învăţare

Angajabilitate

Metoda educaţională

Lucru pe grupe

Descriere

Materiale necesare: Coli de hârtie, creioane

Durata activității: 30 minute

Scopul acestei ativități este de a-i ajuta pe participanți să identifice principalii factori motivaționali care contribuie la învățare.

Pregătire și facilitare:

Facilitatorul împarte participanții în patru grupe de lucru și distribuie fiecărui grup coli de flipchart și markere. Grupele de lucru vor avea ca sarcină să discute și să identifice principalii factori care contribuie la motivația de a învăța, pe patru categorii (fiecare grup va alege una dintre categorii):

 • Factori interni care motivează învățarea
 • Factori externi care motivează  învățarea
 • Factori interni care blochează (demotivează) învățarea
 • Factori externi care blochează (demotivează) învățarea.

Înainte de a începe lucrul pe grupe, facilitatorul menționează că: factorii motivaționali sunt cei care activează, energizează, direcționează comportamentele de învățare. Participanții sunt rugați ca în grupele de lucru să se gândească la propria lor experiență de învățare, avută în cadrul formal sau non-formal.

Timpul de lucru: 15 minute. După expirarea timpului, grupele vor delega un reprezentant să prezinte rezultatele la care au ajuns.

Este posibil ca rezultatele pe care le vor prezenta participanții să includă următoarele:

Factori interni care încurajează învățarea

 • Nevoia de cunoaștere
 • Pasiunea pentru un domeniu
 • Plăcerea de a învăța
 • Interesul pentru un anumit domeniu

Factori externi care încurajează învățarea

 • Recompensele – note bune, premii
 • Prestigiul social
 • Statutul profesional si o carieră de success
 • Atractivitatea unui domeniu
 • Profesor care inspiră respect sau are un stil de predare atractiv

Factori interni care blochează învățarea

 • Plictiseala
 • Neîncrederea în sine
 • Frica de eșec
 • Lipsa de scop spre care să tindă
 • Lipsa de obiective
 • Lipsa de progres

Factori externi care blochează învățarea

 • Amenințările și pedepsele
 • Învățarea = Memorare
 • Irelevanța sau inaplicabilitatea
 • Monotonia
 • Competiția (mentalitatea învingători – învinși)

După ce grupele prezintă rezultatele muncii lor, facilitatorul invită și restul participanților să pună întrebări sau să completeze listele prezentate. Facilitatorul încheie activitatea cu câteva întrebări de reflecție.

Întrebări de procesare/debriefing:

 • La ce ne ajută să cunoaștem factorii motivaționali ai învățarii?
 • Care sunt factorii care au o pondere mai importantă în învățare: factorii interni sau factorii externi?
 • Ce putem face pentru a combate factorii care contribuie la blocarea învățării?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

C- Să reflecteze critic cu privire la scopurile și motivația învățării

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup

Competenţe Cheie Europene

A învăța să Înveți

Valori

Viziune și perspectivă
Plăcerea de a învăţa

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

30 - 60 minute

Sursa

Maria Neagu (coordonator), Tiberiu Culidiuc, IMPACT CURRICULUM, Angajabilitate, Fundația Noi Orizonturi, 2011

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.