Acasă >> Lumina din drum

Lumina din drum

Marţi, 8 Noiembrie, 2016 - 16:53

Tema Activităţii

Comunitate
Munca în echipă
Umanitate

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă
Dezvoltarea Caracterului

Metoda educaţională

Poveste

Descriere

Materiale necesare: nu este cazul

Durata: între 15–30 minute

 Aceasta povestire prezintă o situație de viață în care ajutorul oferit și munca în echipă au condus la ieșirea dintr-o situație de risc.

Pregătire și facilitare. Citiți cu voce tare povestirea. După ce ați terminat, încheiați cu o discuție de procesare/debriefing, folosind întrebările sugerate.

Un bărbat a trebuit să parcurgă odată, cu mașina, un drum cufundat în ceață. Drumul trecea printr-un oraș, dar prin întunericul ce domnea pretutindeni nu se vedea nimic. Într-o asemenea noapte se putea ușor întâmpla un accident cu urmări grave. Lumina vie a farurilor mai mult împiedica, decât ajuta. Ceața reflecta lumina care batea în ochii șoferului și îl orbea.
Bărbatul de la volan înainta cu greu când deodată a simțit o izbitură. Opri mașina și coborî să vadă ce se întâmplase: nimerise în parapetul de ciment de la marginea drumului. Bucuros că nu lovise un om, bărbatul trecu iarași la volan și își continuă drumul. Dar, prin bezna de nepătruns, era cu neputință să observe dacă mergea spre sau dinspre oraș. Ar fi vrut să oprească mașina pe marginea drumului și să aștepte până dimineața, dar își dădu seama că era tot atât de periculos: o altă mașină ar fi putut da peste el.
Deodată, la geamul mașinii, apăru un baiețel:

-Aveti cumva nevoie de ajutor? întrebă băiatul.
Bărbatul de la volan îi răspunse nedumerit:
- Cum să mă ajuți pe o ceață atât de deasă, când nu pot merge nici cu farurile aprinse?!
- Vă luminez drumul cu lanterna mea. Eu merg în față, iar dumneavoastra o să mă luminați din spate cu farurile. Astfel, încet, dar sigur, vom ieși cu bine din ceață.
Șoferul îi urmă sfatul și astfel cei doi porniră la drum. Înaintau cu greu, dar după o jumatate de kilometru ceața se risipi și văzduhul deveni limpede și străveziu. Șoferul opri mașina și tocmai când se pregătea să-i mulțumească băiatului, acesta dispăruse în ceață, poate în căutarea unui alt drumeț pe care să-l călăuzească în întunericul de nepătruns.

Întrebări de procesare/debriefing:

  • Cum vi s-a părut această poveste?
  • Despre ce credeți că este vorba în această povestire?
  • Ați mai auzit de situații din acestea, aproape fără ieșire?
  • Ce părere aveți despre ajutorul oferit de copil? Dar despre soluia propusă?
  • Cum au lucrat ca echipă cei doi?
  • Ce înseamnă munca în echipă?
  • Ce concluii putem extrage din această povestire?
  • Ce am putea fi și noi de mai mult ajutor celor în nevoie?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • C – Să înțeleagă ce înseamnă să primești ajutor și cum poate fi oferit acest ajutor
  • V – Să-și asume responsabilitate pentru munca în echipă

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup
Management de proiect

Competenţe Cheie Europene

Civice şi sociale

Valori

Bunătate
Inteligență socială
Spirit cetățenesc

Resurse necesare

Fără resurse

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

Mai puţin de 15 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.