Acasă >> Harta

Harta

Joi, 17 Noiembrie, 2016 - 10:39

Tema Activităţii

Comunicare
Identitate personală

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă
Dezvoltarea Caracterului

Metoda educaţională

Metode de evaluare
Altele

Descriere

Materiale necesare: foi A4 și creioane colorante, un flipchart cu denumirile zonelor de pe hartă

Durata: 50 minute

Scopul activității este de ai ajuta pe participanți să reflecteze într-un mod structurat cu privire la conceperea, pregătirea și implementarea proiectului lor. Această activitate este de durată și este potrivită atât pentru jocuri complexe, cât și pentru activități complexe și de durată precum proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității.

Pregătire și facilitare:

Pregătiți foi A4 și creioane colorante pentru tot grupul.

După finalizarea activității, oferiți-le participanților o foaie de hârte și creioane colorate.

Spuneți-le că sunt provocați să deseneze o hartă a experienței trăite de ei. Poate fi o hartă pentru  un joc făcut, pentru o activitate mai mare sau chiar pentru un proiect de durată în sine. Puteți scrie pe flipchart sau pe tablă ce spații metaforice s-ar putea găsi pe această hartă - dar de ei depinde dacă vor să le pună pe acestea pe harta lor sau dacă vor să creeze alte puncte pe hartă. Aceste locuri ar putea fi: „Mulțimea posibilităților”, „Raiul”,  „Zona soluțiilor”, „Urcușul obositor”, „Piscina relaxării”, „Zona încordării”, „Mlaștina blocajului”, „Zona de joacă”, „Nisipurile mișcătoare”, „Pauza”, „Cascada distracției”, „Becul luminat”, „Zona confuziei”, „Lumina clarității” etc. După ce vor desena pe hârtia lor zonele, vor desena și traseul prin care au trecut, ce imagini, ce cuvinte sau ce desene le vin în cap pentru fiecare zonă prin care au trecut.

Se oferă, în funcție de complexitatea activității, suficient timp pentru desenarea hărților. După ce participanții vor finaliza hărțile lor, le vor prezenta - facilitatorul își ia notițe pentru a putea sumariza și pentru a continua procesarea, pornind de la desenele lor.

Avantajele metodei: Metoda avantajează reflecția mai profundă și asocierile mentale puternice. Adaptare: Se poate ca, după finalizarea hărților, participanții să se împartă în grupe de câte 2 sau 4 pentru a-și împărtăși desenele. Facilitatorii se vor plimba de la un grup la altul pentru a asculta prezentările lor.

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • C – Să explice importanţa reflecţiei şi a evaluării pentru îmbunătăţirea proiectelor ulterioare
  • V – Să demonstreze interes faţă de reflecția cu privire la conceperea, planificarea și implementarea unui proiect de serviciu în folosul comunității
  • V – Să recunoască şi să aprecieze munca în echipă şi dezvoltarea în cadrul clubului
  • A – Să reflecteze asupra calităţii activităţilor implementate de către club

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup
Management de proiect

Competenţe Cheie Europene

A învăța să Înveți
Civice şi sociale

Valori

Discernământ
Viziune și perspectivă
Plăcerea de a învăţa
Recunoștință

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

15 - 30 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.