Acasă >> Grup nemulțumit

Grup nemulțumit

Vineri, 4 Noiembrie, 2016 - 16:49

Tema Activităţii

Comunicare

Domeniul de învăţare

Angajabilitate
Dezvoltarea Caracterului

Metoda educaţională

Joc energizare/spargerea gheții

Descriere

Materiale necesare: nu este cazul

Durata activității:  <15 minute

Scopul acestei activități este de a ajuta participanții să se elibereze de emoțiile negative.

Pregătire și facilitare:

Câteodată, când nivelul de energie al grupului este scăzut, cel mai bun antidot este exprimarea explicită a nemulțumirii. Cere participanţilor să stea în cerc. Întreabă-i ce nu le place deloc. Când cineva își aminteşte de un lucru de care nu-i place, de exemplu traficul intens, cere participanţilor să se ia de mână în cerc și să repete „nu-mi place traficul aglomerat”. Cu fiecare repetare a propoziţiei, persoanele fac un pas înspre centrul cercului și spun propoziția mai tare. Când s-au apropiat de centrul cercului cât de tare au putut, vor striga propoziția cât de tare pot. După ce grupul va fi strigat câteva nemulțumiri, vei observa cât de tare s-au activat. Se pare că niște strigăte sănătoase te eliberează de stres și încordare, dacă tu ești cel care strigă.

Sugestii pentru continuare: Într-o altă versiune a grupului nemulţumit, fiecare membru, pe rând, îşi varsă oful. Cel mai mare sau cel mai serios of se va repeta de către fiecare participant. O altă variantă ar fi ca nemulțumirea să se exprime în cuvinte sau în sunete inventate. Cel mai expresiv sunet sau cuvânt inventat va fi aplaudat de restul grupului.

Întrebări de procesare/debriefing:

  • Cum vă simţiţi după ce v-aţi strigat nemulţumirea?
  • Putem face asta în orice context? Argumentaţi!

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • A - Să  identifice emoțiie nagative
  • V - Să comunice și să înveţe să-şi exprime emoțiile negative

Competenţe IMPACT

Comunicare

Competenţe Cheie Europene

Lingvistice - în limba maternă

Valori

Autocontrol
Inteligență socială

Resurse necesare

Fără resurse

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

Mai puţin de 15 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.