Acasă >> Folosindu ne la maximum de ocazie

Folosindu-ne la maximum de ocazie

Joi, 24 Noiembrie, 2016 - 19:54

Tema Activităţii

Înțelepciune
Luarea deciziilor
Profesia mea

Domeniul de învăţare

Angajabilitate
Antreprenoriat Social
Dezvoltarea Caracterului

Metoda educaţională

Poveste

Descriere

Materiale necesare: nu este cazul

Durata: între 15–30 minute

Scopul acestei povestiri este de a scoate în evidență importanța efortului personal și a perseverenței, pentru dezvoltare, indiferent de circumstanțe.

Pregătire și facilitare:

Citiți cu voce tare povestirea. După ce ați terminat, încheiați cu o discuție de procesare/debriefing, folosind întrebările sugerate

"Se povesteşte o întâmplare despre un băiat sărac, care lucra pe un trotuar din New York lustruind pantofii trecătorilor. Erau sute de băieţi care făceau aceeaşi lucrare, dar în timp ce ei erau mulţumiţi doar a curăţa pantofii, lucrând în mod mecanic, acest băiat studia cu zel pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile. Nu era motivat de spiritul de competiţie, nici de ambiţia de a se ridica la o poziţie mai înaltă, căci nu avea vreo nădejde de a scăpa vreodată de această ocupaţie umilă. Pur şi simplu se simţea îndemnat să înveţe tot ce putea şi să ofere cele mai bune servicii.

El a obţinut cunoştinţe considerabile studiind diferitele tipuri de piele cu care lucra şi observând cum reacţionau la lustruire. Ori de câte ori avea ocazia, se repezea la biblioteca publică şi citea tot ce putea găsi despre pieile netăbăcite, tăbăcirea pieilor, pieile finisate, facerea pantofilor, şamd. Când se întorcea în stradă aplica cunoştinţele noi câştigate în lucrarea sa, punându-şi ca ţintă să devină cel mai bun lustragiu.

Faptul că persoanele de rând îl priveau cu indiferenţă, neluând în seamă eforturile pe care le depunea în lucrare, nu îl descuraja. El căuta în fiecare zi să crească în cunoaştere şi să-şi îmbunătăţească abilităţile într-o meserie pe care ceilalţi băieţi o priveau ca fiind nevrednică de efortul depus. Ei credeau că puteau învăţa tot ce era necesar cu privire la lustruirea pantofilor încă din prima zi. După aceea, totul era o chestiune de practică şi de a aduna bani.

Într-o zi, un străin pe care băiatul nu-l mai văzuse până atunci, i-a cerut să-i lustruiască pantofii. Băiatul a văzut imediat că pantofii erau făcuţi dintr-o piele de slabă calitate şi nu nădăjduia că-i va putea face să arate aşa de bine. Totuşi, a lucrat din greu, însă în cele din urmă s-a dat învins, explicând pe scurt acestui bărbat despre tipul de piele, originea şi calitatea sa, precum şi procesul de prelucrare prin care a trecut. El a explicat că datorită acestor factori nu putea da pantofilor un luciu frumos, şi l-a sfătuit pe clientul său cum să deosebească calitatea pielii data viitoare când îşi va cumpăra pantofi.

Bărbatul i-a mulţumit şi şi-a văzut de drum. Următorul client, care ascultase conversaţia când aştepta să-i vină rândul, a început să-l asalteze pe băiat cu întrebări. El a ascultat cu uimire răspunsurile sale cu privire la încălţăminte şi piele. Nu mai întâlnise niciodată un asemenea lustragiu. A fost foarte mult impresionat de cantitatea de cunoştinţe pe care o acumulase băiatul. S-a întâmplat ca acest bărbat să fie proprietarul unei mari fabrici de încălţăminte, şi el a văzut în acest băiat un lucrător valoros pentru întreprinderea sa. Slujba pe care a oferit-o chiar atunci băiatului, a fost acceptată imediat de către acesta. La scurt timp băiatul lustragiu a devenit persoana principală care răspundea de cumpărarea pieilor pentru întreaga fabrică, iar în cele din urmă a ocupat funcţia de director.

Acest băiat a scos tot ce avea mai bun în el, căci s-a străduit în această privinţă. A făcut tot ce a putut pentru a-şi spori cunoştinţele şi abilităţile. Acest principiu s-a adeverit în cazul tuturor celor care s-au ridicat deasupra nivelelor de jos, în care majoritatea este mulţumită să rămână. În timp ce ceilalţi îşi petreceau timpul cu distracţii nefolositoare sau în trândăvie şi risipă, aceşti puţini oameni s-au consacrat studiului şi practicii, până ce s-au distanţat cu mult de aceia care ar fi putut avansa împreună cu ei."

Întrebări de procesare/debriefing:

 • Cum vi s-a părut povestirea?
 • Despre ce este vorba în povestire?
 • Ce v-a impresionat în mod deosebit?
 • Care era diferența dintre eroul nostru și ceilalți băieți?
 • Ce făcea eroul nostru pentru a se perfecționa?
 • Cum a reușit să iasă în evidență?
 • Ce lecții putemînvăța din această povestire?
 • Ce înseamnă perseverența?
 • Cum se manifestă perseverența în viața de zi cu zi?
 • Care sunt rezultatele perseverenței?
 • Care arfi câteva lucruri pe care le veți face pentru a da dovadă de perseverență?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • C – Să explice ce este perseverența și cum se manifestă aceasta
 • V - Să aibă o perspectivă mai largă asupra importanței perseverenței

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup

Competenţe Cheie Europene

Antreprenoriale
Civice şi sociale

Valori

Perseverenţă
Viziune și perspectivă
Tenacitate&Vitalitate

Resurse necesare

Fără resurse

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

15 - 30 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Curriculum Dezvoltarea caracterului, 2016, Fundația Noi Orizonturi (apud Eurel, Ralf. 2006. Entering into God’s Sabbath Rest. Retrieved August 3, 2016 )

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.