Acasă >> Evaluarea contribuției proiectului nostru

Evaluarea contribuției proiectului nostru

Miercuri, 28 Iunie, 2017 - 15:13

Tema Activităţii

Înțelepciune
Comunitate
Dezbatere și argumentare

Domeniul de învăţare

Angajabilitate
Cetățenie activă
Dezvoltarea Caracterului

Metoda educaţională

Lucru/Exercițiu individual

Descriere

Materiale necesare: panză StickyWall, foi de flipchart, markere, pixuri, postiruri, foi A4

Durata activității: 30-40 minute

Activitatea îți propune să stimuleze participanții să evalueze contribuția proiectului de serviciu în folosul comunității.

Notă: acestă activitate este scrisă pentru un club Green IMPACT, dar ea se poate adapta pentru orice grup care a implementat deja un proiect de învățare prin serviciu în folosul comunității.

 Pregătire : pentru a le fi mai clar participanților ce înseamnă contribuția menționați că aceasta, în învățarea prin serviciu în folosul comunității se reflectă cel mai bine în rezolvarea problemelor sau valorizarea comorilor de patrimoniu din comunitate mai ales în contextul Green IMPACT.

Facilitare: se va explica membrilor că trebuie să îşi imagineze pe o podea o linie lungă de aproximativ 5 metri (numerotată imaginar de la 1 la 15) care din dreapta începe cu 1 și continuă spre stânga până la 5. Sau efectiv se vor scrie pe postituri cifrele de la 1 la 5 și se vor așeza pe podea. Ei vor trebui să se aşeze pe aceasta linie în dreptul notei pe care consideră că ar trebui să o primească  proiectul implementat de ei din pespectiva contribuției pe care au reușit să o aibă în comunitate/ sau din pespectiva atingerii rezultatelor pe care și le-au propus inițial. După ce toți se poziționează în dreptul numărului ales în linişte, fiecare trebuie să spună nota pe care a dat-o și să argumente pe scurt. După poziționare, facilitatorul va face orientativ o medie a notelor și va explica că pornind de la această medie,  vor reflect în detaliu cu privire la contribuția proiectului asupra  comunității.

Mai departe participanții vor fi invitați să se uite în proiectul lor scris și trimis către finanțatori/susținători și să menționeze rezultatele/schimbările pe care le așteptau și beneficiarii pe care urmau să-i atingă. Facilitatorul le va scrie pe o jumătate de flipchart lăsând partea din dreapta flipchartului goală. Pe a doua jumătate a flipchartului (în dreapta) va fi scrisă întrebarea- Ce rezultate/contribuție am reușit să avem din ceea ce am observat noi, din instrumentele de monitorizare pe care le-am folosit, din feedback-urile comunității, ale partenerilor, sponsorilor,etc. Printr-o discuție facilitată participanții vor trebui să decidă pe o scală de la 1 la 5 în ce măsură au atins fiecare rezultat propus în parte. Se vor împărți astfel în 3 grupe și pentru fiecare rezultat listat, fiecare grupă va trebui să decidă prin argumentare care este nota de la 1 la 5 pe care o dau (1 – într-o măsură foarte mică, 5 –într-o măsură foarte mare). Se dă timp de lucru 10 minute după care un reprezentant al grupul vine și prezintă argumentând despre cum au ajus la această concluzie. Dacă vor fi și alte rezultatele neplanificare se vor menționat și acestea ca și contribuție.

La final va avea loc procesarea:

  • Cum a fost să dați note pentru contribuția proiectului/ atingerea rezultatelor?
  • Ați ajuns ușor la un consens? Cum?
  • Este media notelor similară cu nota dată individual? Ce ne poate spune asta?
  • În ce fel ne ajută să evaluăm contribuția proiectului? De ce este important să facem acest lucru?
  • Ce putem să îmbunătățim pe viitor la următorul proiect? Pentru această întrebare se pot împărți pe grupe de câte doi și să scrie modalități de creștere a contribuției unui proiect viitor. Sau, întrebarea se poate pune- dacă acest proiect s-ar repeta, ce am putea face diferit pentru a avea o contribuție mai mare asupra comunității? Ceea ce au discutat se prezintă și se listează pe un flipchart ca un plan de acțiune care se transferă spre următoarea lor experiență de proiect.

Obiective de învăţare

  • C- Să descrie ce înseamnă contribuția unui proiect de învățare prin serviciu în folosul comunității asupra comunității;
  • V- Să fie conștienți de importanța existenței unei contribuții asupra comunității printr-un proiect de învățare prin serviciu în folosul comunității (perspectivă);
  • A- Să evalueze contribuția atinsă în relație cu cea planificată;
  • A-Să aibă un plan de acțiune cu lucruri care pot fi îmbunătățite pentru a avea o contribuție reală în urma implementării unui proiect de învățare prin serviciu în folosul comunității

Competenţe IMPACT

Management de proiect

Competenţe Cheie Europene

Lingvistice - în limba maternă
A învăța să Înveți
Antreprenoriale

Valori

Viziune și perspectivă
Plăcerea de a învăţa

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

30 - 60 minute

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.