Acasă >> Bănuțul văduvei

Bănuțul văduvei

Marţi, 8 Noiembrie, 2016 - 13:04

Tema Activităţii

Umanitate
Cumpătare

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă
Dezvoltarea Caracterului

Metoda educaţională

Poveste

Descriere

Materiale necesare: nu este cazul

Durata: între 15–30 minute

Scopul acestei povestiri este de a scoate în evidență dăruirea altruistă și sacrificiul de sine

Pregătire și facilitare:

Citiți cu voce tare povestirea. După ce ați terminat, încheiați cu o discuție de procesare/debriefing, folosind întrebările sugerate.

Isus ședea în fața vistieriei Templului și se uita cum aruncă norodul bani în vistierie. Mulți, care erau bogați, aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți, care fac cât un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii Săi și le–a zis:
- Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistierie; căci toți ceilalți au aruncat din bogăția lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce–i mai rămăsese ca să trăiască.

Întrebări de procesare/debriefing:

  • Ce s-a întâmplat în vistierie?
  • Cât au aruncat cei bogați?
  • Cât a aruncat văduva?
  • Ce le-a spus Iisus ucenicilor săi?
  • Ce ar trebui să învățăm noi din această poveste?
  • Ce e mai important în viață?
  • Cum putem manifesta generozitatea în viețile noastre?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • C – Să explice ce înseamnă altruismul și generozitatea și efectele acestora
  • V – Să manifeste generozitate față de cei în nevoie

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup

Competenţe Cheie Europene

Civice şi sociale

Valori

Iubire
Bunătate
Spirit cetățenesc
Modestie
Spiritualitate

Resurse necesare

Fără resurse

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

Mai puţin de 15 minute

Sursa

  • Biblia, Evanghelia după Marcu12:41-44

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.