Acasă >> Învingerea stereotipurilor

Învingerea stereotipurilor

Vineri, 18 Noiembrie, 2016 - 10:14

Tema Activităţii

Diversitate

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă

Metoda educaţională

Lucru/Exercițiu individual
Altele

Descriere

Materiale necesare: baloane, bandă adezivă, 3 foarfece sau alte obiecte ascuțite, pixuri/ creioane

Durata: 10 minute

Scopul acestei activități este unul aplicativ. Participanții au ocazia de a face un angajament de luptă împotriva prejudecăților și stereotipurilor și de a-și stabili un memento cu privire la acest angajament.

Pregătire și facilitare:

Oferiți fiecărui participant o foiță de hârtie și ceva de scris. Invitați-i să-și aloce un minut pentru a-și nota pe hârtie prejudecata sau stereotipul de care sunt conștienți și pe care își iau angajamentul să o/îl învingă în propria viață.  

Pe măsură ce participanții scriu, umflați baloane pentru fiecare membru. Apoi, oferiți câte unul fiecăruia dintre ei și rugați-i să-și lipească foița de hârtie pe acesta. 

Odată ce fiecare a terminat de lipit foițele pe baloane, arătați-le trei foarfece pe care le pot folosi pentru a sparge baloanele. Spuneți-le că foarfecele reprezintă trei strategii pe care le pot folosi pentru a învinge respectiva prejudecată/stereotip. Apoi enumerați strategiile:

  1. Mergeți la persoane care sunt diferite de voi  – învățați de la ele, le ascultați poveștile și îi cunoașteți ca oameni.  Veți observa că în curând veți învinge multe stereotipuri despre grupul de oameni cărora aparțin!
  2. Provocați-vă propriile stereotipuri.  Atunci când vă găsiți în situația de a face presupuneri despre un grup de oameni, opriți-vă și corectați-vă; scrieți pe o foaie un memento la care să vă raportați în astfel de momente sau pur și simplu opriți-vă și spuneți-vă vouă înșivă: “Nu, nu este o presupunere corectă!”
  3. Ridicați-vă în apărarea oamenilor care trec prin această experiență. Când auziți sau vedeți  alți oameni tratând pe cineva doar pe baza presupunerilor sau a caracteristicilor exterioare, fiți curajoși și spuneți ceva!

După ce ați prezentat cele trei idei, invitați participanțiisă vină în față și unul câte unul să citească prejudecata sau stereotipul pe care vor să-l învingă.  Apoi, pot folosi unul dintre foarfece pentru a “sparge” balonul (prejudecata)!

Continuați până când toți membrii își sparg baloanele.

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • C – Să definească prejudecățile, stereotipurile și discriminarea
  • V – Să-și asume lupta împotriva propriilor prejudecăți și stereotipii

 

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup

Competenţe Cheie Europene

Civice şi sociale

Valori

Discernământ
Viziune și perspectivă
Bunătate

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20
mai mulţi de 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

15 - 30 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka&Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi (apud Hopkins, Gary.  2016.  “ ‘Bursting’ Stereotypes.”  Retrieved March 25, 2016 (http://www.educationworld.com/a_lesson/03/lp294-01.shtml).

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.