Home >> Clubs >> Impact mușatinii

Locality

Roman, NT, RO

Școala

Liceul Tehnologic Vasile Sav

IMPACT Mușatinii

About Us

Hello!  Our page is still under construction, but we will return soon with information about our activities in the community!

Lăcrămioara Ploșniță
Lider Club IMPACT Mușatini
O oră săptămânală de IMPACT
„Sistemul de învățământ are nevoie de o oră săptămânală de IMPACT în curriculă. O oră în care copiii să-și poată dezvolta abilitățile de viață și să-și formeze personalitatea, să învețe altruismul și solidaritatea și ce înseamnă să trăiești într-o comunitate”.

Other Completed Projects