Home >> Node >> 3358

Implicarea comunității prin strângere de fonduri

Friday, November 18, 2016 - 15:47

Theme of Activity

Community
Financial Responsibility
Fundraising

Learning area

Active Citizenship

Educational method

Group work
Facilitated discussion

Description

Materiale necesare: hârtie, creioane/markere, diagrama Gantt de la întâlnirile precedente

Durata: 30 minute

Scopul activității. Această activitate încearcă să-i încurajeze pe participanții să se gândească în mod specific la o strategie prin care comunitatea ar putea fi implicată în proiectul lor: prin sprijin financiar și nefinanciar.

Pregătire și facilitare:

Împărțiți-i pe participanți în grupuri mai mici și dați-i fiecărui grup o foaie de hârtie. Întrebați-i dacă știu ce înseamnă „strângere de fonduri”. Dacă nu se cunoaște noțiunea, menționați următoarea definiție: „procesul de solicitare și de primire de contribuții voluntare (bani sau alte resurse), de la diferite persoane/oameni de afaceri, de la organizații caritabile sau de la instituții guvernamentale”. Subliniați faptul că strâgerea de fonduri nu înseamnă să cerșești; înseamnă să ceri sprijin pentru a oferi servicii importante comunității atunci când alții nu o fac.

După ce noțiunea a fost înțeleasă, explicați-le faptul că unii vor da bani sau alte resurse, doar pentru că li se cere, pe când alții trebuie convinși sau vor să primească ceva în schimbul donațiilor - fiecare este motivat în mod diferit. Cereți-le unor voluntari să dea exemple despre situații când au dăruit bani sau alte bunuri (de exemplu, mâncare, jucării, alte obiecte). De ce s-au hotărât să dăruiască? Punctați faptul că, în fiecare caz, au fost motivați de rațiuni diferite – credința, obținerea recunoștinței unora, pentru a scăpa de surplus etc. Toate aceste motivații sunt rațiuni posibile de a dărui și diferiți oameni din comunitate vor fi motivați diferit. Punctați, de asemenea, ideea că și donarea de timp este importantă.

Pe baza acestei discuții, cereți-le membrilor grupului să lucreze în grupe mai mici și să găsească idei constructive despre cum vor organiza strângerea de fonduri în funcție de motivațiile diferite ale oamenilor. Dați-le 5-7 minute pentru notarea ideilor și uniți apoi grupurile pentru împărtășirea ideilor. Încurajați creativitatea! Dacă activitatea demarează mai greu, dați exemple de situații când se pot strânge fonduri: carnaval, show de talente, seri de film, curse de alergare, când oamenii plătesc pentru a asista; vânzare „la garaj”, de prăjituri de casă sau de obiecte de artizanat; sau oferirea de servicii pentru un cost modic, cum ar fi adunarea sticlelor de plastic pentru reciclarea lor. După ce grupul a ales o activitate de strângere de fonduri, vor trebui să o adauge Diagramei Gantt, ca pe o altă activitate.

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • A - Să dezvolte un plan de strângere de fonduri.
  • A - Să identifice motivația oamenilor pentru implicarea în serviciul în folosul comunității și reacția potrivită la aceste motivații.

IMPACT Competencies

Project management
Innovation & Creativity

European KEY Competencies

Sense of initiative and entrepreneurship
Social and Civic

Moral values

Perspective
Social Intelligence

Resources required

minimum resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20
more than 20

Age of participants

between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

30 - 60 minutes

Source / bibliography

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi 

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities