Home >> Node >> 3354

Definirea scopului și a obiectivelor

Friday, November 18, 2016 - 14:18

Theme of Activity

Community

Learning area

Active Citizenship

Educational method

Group work
Facilitated discussion

Description

Materiale necesare: coli de flipchart, markere, anexa Copacul soluției, pixuri/creioane

Durata: 45 minute

Scopul activității: Deși există mai multe abordări în managementul proiectului, în IMPACT folosim adesea metoda următoare, care este una  simplă și care-i ajută pe tineri să clarifice și să înțeleagă relația dintre problema centrală a unui proiect și scopul său (precum și diferența dintre scopul central al proiectului și obiectivele sale).

Pasul 1: Clarificarea scopului proiectului. Așa cum, într-o activitate anterioară s-a stabilit enunțul problemei, fiecare proiect trebuie să aibă un enunț al scopului. Acesta este opusul enunțului problemei – mai exact, cum ar arăta lumea dacă problema aceea nu ar exista.

Pregătire și facilitare:

În tabelul de mai jos, găsiți câteva exemple de scopuri. Scrieți-le separat sau citiți-le cu voce tare, pentru a-i ajuta pe participanți să înțeleagă cum să se exprime exact atunci când scriu un enunț al scopului. Explicați-le că, în enunțarea scopului, trebuie să țină cont de următoarele:

 • Inversează problema – prezintă scopul ca o eradicare sau ca o micșorare a problemei.
 • Nu presupune o soluție sau o cale unică pentru atingerea scopului.
 • Se axează pe un singur scop central și nu deviază de la acesta.
 • Este un sumar a ceea ce vrei să faci prin proiectul tău, exprimat într-o singură propoziție.

Formularea problemei

Formularea scopului

Cartierul nostru  are străzile pline de gunoaie.

Cartierul nostru are străzile curate.

Tinerii din comunitatea noastră nu au un loc destinat relaxării și agrementului.

Tinerii din comunitatea noastră au un loc destinat relaxării și agrementului.

 

După ce membrii au înțeles aceste exemple, invitați-i să lucreze împreună și să transforme enunțul problemei pe care au decis s-o abordeze într-un enunț al scopului. În calitate de facilitator, ar trebui să ascultați discuția grupului și să îi ajutați să iasă din impas, dacă e cazul, fără a domina acest proces.    

După ce grupul a ajuns la un consens privind enunțul scopului, scrieți-l cu litere mari pe Copacul Soluției, care ar trebui să se afle într-un loc vizibil.  

Pasul 2: Identificarea obiectivelor proiectului. După identificarea scopului central, este timpul pentru identificarea pașilor principali pe care trebuie să-i facă pentru îndeplinirea scopului respectiv. Aceștia reprezintă obiectivele proiectului. O soluție simplă și utilă în identificarea obiectivelor este Copacul Soluției.

Solicitați-le participanților să formeze din nou grupurile în care au lucrat la întâlnirea anterioară (grupurile în care au lucrat la Copacul Problemei). După ce s-au format din nou grupurile, dați-le înapoi foile pe care au lucrat în activitatea anterioară (Selecția problemei). Apoi, dați-i fiecărui grup câte un exemplar din anexa Copacul Soluției și/sau o coală de flipchart și markere. Explicați-le că acest copac este o reprezentare a scopului ales de ei și a pașilor necesari pentru a-l atinge (obiective), precum și a efectelor anticipate (rezultate/consecințe). Practic, este o variantă pozitivă a Copacului Problemei!

Invitați-i pe participanți să reflecteze câteva minute asupra cauzelor problemei, pe care le-au notat pe Copacul Problemei. Care dintre acestea pot fi rezolvate prin acțiuni concrete, îi pot ajuta să-și atingă scopul? În mod similar felului în care au creat enunțul scopului ca o versiune „pozitivă” a enunțului problemei, invitați-i să ia cauzele problemei și să le „inverseze”, astfel încât să obțină descrierea obiectivelor proiectului. De exemplu, daca una dintre cauzele problemei gunoiului din cartier ar fi „Nu există suficiente coșuri de gunoi,” opusul acesteia ar fi, „Există suficiente coșuri de gunoi”.

Solicitați-i fiecărui grup să aleagă doar trei cauze pe care să le „învârtă” și să le facă pozitive. După ce si-au ales cele trei cauze, cereți-i grupului să formuleze cele trei idei sub formă de obiective, folosind formula SMART:

 • Specific: Ce? Când? Unde? Pentru cine?
 • Măsurabil: Ce rezultate voi obține? Câte persoane vor fi afectate?
 • Accesibil: Are clubul nostru resursele necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv?
 • Relevant: Ne putem încadra în termenul stabilit? Putem obține resursele necesare?
 • Încadrat în Timp: Cât timp ne va lua să realizăm ce ne-am propus? Avem stabilit un termen-limită?

După ce membrii au înțeles aceste exemple, invitați-i să lucreze împreună și să transforme enunțul problemei de la activitatea precedentă (vezi coala respectivă de flipchart) într-un enunț al scopului. În calitate de facilitator, ar trebui să ascultați discuția grupului și să îi ajutați să iasă din impas, dacă e cazul, fără a domina acest proces.    

După ce grupul a ajuns la un consens privind enunțul scopului, scrieți-l cu litere mari pe Copacul Soluției, care ar trebui să se afle într-un loc vizibil.  

Pasul 3: Identificarea impactului proiectului și a beneficiarilor  Partea finală a Copacului Soluției o reprezintă frunzele –adică impactul. Acest exercițiu îi ajută pe participanți la identificarea unor beneficii care vor rezulta de pe urma proiectului.

Invitați fiecare dintre grupurile mici să privească la frunzele din Copacul problemei, care reprezintă efectele negative ale problemei. Apoi, solicitați tuturor participanților să se gândească cum ar arăta comunitatea lor dacă ar reuși să îndeplinească scopul central. Care ar fi efectele pozitive? Cine ar fi beneficiarii? Cereți-le să se gândească repede și să spună care sunt speranțele și așteptările lor legate de acest proiect, pe cine cred ei că va afecta acest proiect, și să scrie aceste idei în mijlocul frunzelor Copacului Soluției. Spuneți-le că acestea sunt efecte la care pot spera, iar dacă vor munci din greu pentru atingerea obiectivelor proiectului, se pot aștepta ca aceste dorințe să devină realitate!

 

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • C – Să explice diferența dintre scop și obiective în cadrul unui Proiect de Învǎţare prin Serviciul în Folosul Comunitǎţii.
 • C - Să descrie importanța tratării cauzei de fond a problemelor pentru a crea soluții viabile pe termen lung.
 • A - Să utilizeze Copacul  problemei și Copacul soluțiilor pentru definirea scopului și obiectivelor unui proiect

IMPACT Competencies

Project management

European KEY Competencies

Social and Civic

Moral values

Perspective

Resources required

minimum resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20
more than 20

Age of participants

between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

30 - 60 minutes

Source / bibliography

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi 

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities