Home >> Node >> 3340

Căpcăunii și cepele

Friday, November 18, 2016 - 09:25

Theme of Activity

Identity

Learning area

Employability
Active Citizenship
Character Development

Educational method

Film

Description

Materiale necesare: proiector video și secțiune din filmul “Shrek” sau anexa Shrek Script, flipchart și markere

Durata: 20 minute

Scopul activității este de a-i ajuta pe participanți să înțeleagă că identitatea unei persoane este unică și constă din multe caracteristici. : Câteodată oamenii se focalizează pe un singur aspect al persoanei și atribuie pe baza acestuia un anumit caracter persoanei respective. Însă realitatea etse că fiecare persoană care mai multe “învelișuri” ale identității (precum ceapa!). Este incorect să ne reducem  doar la un singur aspect al identității.

Pregătire și facilitare:

Oaspetele din această activitate este Shrek, binecunoscutul personaj din desenele animate. Trebuie să căutați scena din film “Căpcăunii sunt ca cepele”. Asigurați-vă că utilizați scena folosindu-vă de o sursă legală. Dacă nu aveți acces la o sursă legală, folosiți anexa cu scenariul printat. În această scenă Shrek și prietenulsău măgarul vorbesc despre identitate și stereotipuri folosind o metaforă: o ceapă cu multiplele sale învelișuri. 

După ce urmăriți scena (sau citiți scenariul), deschideți o discuție cu grupul referitoare la metafora “învelișurilor cepei.”  Ar putea ajuta să desenați o imagine pe flipchart, folosindu-vă de imaginea de la anexă.

 Subliniați că cele mai importante attribute ale unei persoane sunt cele lăuntrice în timp ce cele superficiale sunt de obicei cele vizibile.  Atunci când apreciem o persoană doar pe baza “învelișului exterior” uităm că fiecare dintre noi este caracterizată de attribute complexe ale identității, mult mai importante.  Din această cauză apar multe înțelegeri greșite și stereotipuri. Conduceți  participanții într-un debiefing despre această analogie folosindu-vă de întrebările de mai jos.

Întrebări de procesare/debriefing:

  • În activitatea artisitică de mai devreme, ce învelișuri ale identității voastre ați surprins în primul desen? Dar în al doilea?
  • Ați fost vreodată caracterizat douar de unul din învelișuri (doar de o caracteristică)?  Ce s-a întâmplat?  Cum ați reacționat?  Cum v-a făcut să vă simțiți? Cum ați fi putut reacționa într-un mod care să-i ajute pe alții să vadă mai mult decât un singur înveliș?
  • Ați prezentat vreodată doar un singur  “înveliș” al identității voastre?  Ce se întâmplă dacă faceți acest lucru?  Ce se întâmplă cu celelalte învelișuri/ attribute ale identității voastre?
  • Care sunt avantajele și dezavantajele de a avea mai multe “învelișuri”?
  • Cum credeți că această metaforă a învelișurilor cepei schimbă modul în care îi priviți pe ceilalți oameni?  În care aspecte ale vieții vă ajută această metaforă?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • C – Să enumere câteva dintre cele mai importante aspecte ale propriei identități
  • V – Să recunoască complexitatea și multele nivele ale propriei individualități

IMPACT Competencies

Personal & group management

European KEY Competencies

Social and Civic

Moral values

Judgement
Perspective

Resources required

minimum resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20
more than 20

Age of participants

between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

15 - 30 minutes

Source / bibliography

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities