Home >> Node >> 3302

Un ideal comun

Tuesday, November 15, 2016 - 13:37

Theme of Activity

Diversity

Learning area

Active Citizenship

Educational method

Teamwork

Description

Materiale necesare: un exemplar din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia asupra Drepturilor Copilului, plicuri, carton

Durata activității: între  15-30 minute

Scopul acestei activități este de a face participanții mai conștienți despre existența și importanța drepturilor omului.

Pregătire și facilitare:

Se acordă 20-30 minute pentru studierea textelor de mai jos, după care grupul se împarte în trei echipe. Diferite întrebări, în legătură cu cele două documente pot fi puse participanţilor. De exemplu: Cine este autorul acestor documente? Când au fost elaborate? Care este scopul lor? Conducătorul jocului are pregătite (în două sau trei exemplare, în funcţie de dimensiunea grupului) câteva articole din aceste documente, segmentate în cuvinte.

Fiecare grupă primeşte un plic conţinând toate cuvintele din care este alcătuit un articol pe care urmează să-l refacă. Câştigă echipa care a refăcut cel mai rapid articolul respectiv şi a recunoscut apartenenţa acestuia la unul din documente. Exemplu: - Toate / fiinţele / se / nasc / libere / şi / egale / în / drepturi. / Ele / sunt / înzestrate / cu / raţiune / şi / conştiinţă / şi / trebuie / să / se / comporte / unele / faţă / de / celelalte / în / spiritul / fraternităţii./ (art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului);

 - Orice / fiinţă / umană / are / dreptul / la / viaţă / la / libertate / şi/ la / securitatea / persoanei / sale. / (art. 3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului);

 În / lumina / acestei / convenţii / un / copil / înseamnă / orice / fiinţă / umană / care / nu / a / împlinit / încă / 18 / ani, / chiar / dacă / conform / legislaţiei / naţionale / majoratul / este / recunoscut / mai / devreme./ (art. 1 din Convenţia asupra Drepturilor Copilului).

Întrebări de procesare/debriefing:

 • Care a fost sarcina? Cât de repede ați reușit să finalizați?
 • Cum ați reuțit să duceți sarcina la bun sfârșit?
 • Ce ați reținut despre conținutul descoperit? Despre ce drepturi este vorba?
 • Ați mai auzit până acum despre aceste drepturi?
 • Sunt respectate aceste drepturi dacă vă uitați la comunitatea voastră și în jurul vostru? Au fost întotdeauna respectate?
 • Ştii cum s-a ajuns la enunţarea și respectarea acestor drepturi? - Care este responsabilitatea fiecărei persoane faţă de aceste documente?
 • În ce fel respecați sau vă sunt respectate aceste drepturi?
 • Ce ați putea face la nivel personal pentru respectarea acestor drepturi?
 • Ce ați putea face la nivel de grup pentru respectarea acestor drepturi? Haideți să scrim toate aceste idei!

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • C- Să descrie importanța respectării drepturilor omului
 • V- Să fie conștienți de responsabilitatea proprie ca promotori ai drepturilor omului
 • V- Să vadă importanța drepturilor omului printr-o altă perspectivă

IMPACT Competencies

Communication

European KEY Competencies

Social and Civic

Moral values

Perspective

Resources required

minimum resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20

Age of participants

between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

15 - 30 minutes

Source / bibliography

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities