Home >> Node >> 3262

Două semințe

Tuesday, November 8, 2016 - 16:24

Theme of Activity

Identity
Courage

Learning area

Active Citizenship
Character Development

Educational method

Story

Description

Materiale necesare: nu este cazul

Durata: între 15–30 minute

Scopul activitiății. Aceasta povestire scoate în evidență importanța curajului și a confruntării situațiilor dificile pentru dezvoltarea personală.

Pregătire și facilitare. Citiți cu voce tare povestirea. După ce ați terminat, încheiați cu o discuție de procesare/debriefing, folosind întrebările sugerate.

Două seminţe stăteau una lângă alta în pământul fertil de primăvară. Prima zise: “Vreau să cresc! Vreau să-mi înfig rădăcinile cât mai adânc în pământ şi să-mi trimit spre lumină mugurii prin scoarţa pământului. Vreau să-mi desfac bobocii gingaşi, semn că primăvara a venit… Vreau să simt căldura soarelui pe faţă şi binecuvântarea stropilor de rouă dimineaţa pe petalele mele!” Şi ea crescu. Ce-a de-a doua spuse: “Mie mi-e frică. Dacă îmi trimit rădăcinile dedesubtul meu, nu ştiu ce voi întâlni în întuneric. Dacă îmi fac loc prin pământul tare şi răzbesc la suprafaţă, pot să-mi rănesc mugurii delicaţi. Şi dacă ar fi să-mi deschid bobocii, un copil poate să mă smulgă din pământ. Nu, e mai bine pentru mine să aştept până este mai sigur.” Şi asteptă. O găină începu într-o zi de primăvară să răscolească pământul în căutare de ceva de mâncare, găsi sămanţa care aştepta şi o înghiţi imediat.

Întrebări de procesare/debriefing:

 • Ce s-a întâmplat?
 • Care a fost atitudinea celor două semințe?
 • De ce confruntarea situațiilor dificile ne permite să ne dezvoltăm?
 • Cum ne împiedică frica?
 • Ați avut vreodată experienţe similare?
 • Care credeți că este morala acestei povestiri?
 • Ce concluzie putem să tragem?
 • Ce aţi învăţat fiecare despre voi înşivă din această poveste?
 • Ce vei pune în practică şi cum vei pune în practică cele învăţate?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • C – Să descrie importanța curajului și hotărârii
 • C – Să descrie cele două tipuri atitudini prezentate în povestire și efectele pe care le au în viață
 • V – Să explice care este rolul riscului în dezvoltarea personală

IMPACT Competencies

Personal & group management

European KEY Competencies

Social and Civic

Moral values

Perspective
Bravery

Resources required

No resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20
more than 20

Age of participants

between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

Less than 15 Minutes

Source / bibliography

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities