Home >> Node >> 3244

Bănuțul văduvei

Tuesday, November 8, 2016 - 13:04

Theme of Activity

Humanity
Temperance

Learning area

Active Citizenship
Character Development

Educational method

Story

Description

Materiale necesare: nu este cazul

Durata: între 15–30 minute

Scopul acestei povestiri este de a scoate în evidență dăruirea altruistă și sacrificiul de sine

Pregătire și facilitare:

Citiți cu voce tare povestirea. După ce ați terminat, încheiați cu o discuție de procesare/debriefing, folosind întrebările sugerate.

Isus ședea în fața vistieriei Templului și se uita cum aruncă norodul bani în vistierie. Mulți, care erau bogați, aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți, care fac cât un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii Săi și le–a zis:
- Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistierie; căci toți ceilalți au aruncat din bogăția lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce–i mai rămăsese ca să trăiască.

Întrebări de procesare/debriefing:

  • Ce s-a întâmplat în vistierie?
  • Cât au aruncat cei bogați?
  • Cât a aruncat văduva?
  • Ce le-a spus Iisus ucenicilor săi?
  • Ce ar trebui să învățăm noi din această poveste?
  • Ce e mai important în viață?
  • Cum putem manifesta generozitatea în viețile noastre?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

  • C – Să explice ce înseamnă altruismul și generozitatea și efectele acestora
  • V – Să manifeste generozitate față de cei în nevoie

IMPACT Competencies

Personal & group management

European KEY Competencies

Social and Civic

Moral values

Love
Kindness
Teamwork
Humility
Spirituality

Resources required

No resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20
more than 20

Age of participants

between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

Less than 15 Minutes

Source / bibliography

  • Biblia, Evanghelia după Marcu12:41-44

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities