Home >> Node >> 3195

Oglinda mea

Friday, November 4, 2016 - 14:42

Theme of Activity

Wisdom
Humanity
Temperance

Learning area

Character Development

Educational method

Individual work

Description

Materiale necesare: Jurnale pentru fiecare participant, instrumente de scris.

Durata activității:  între 30-60 minute

Scopul acestei activități este de a stimula abilitatea de auto-observare, auto-reflecție și auto-cunoaștere.

Pregătire și facilitare:

Facilitatorul le poate propune participanților sau membrilor grupului ca timp de câteva întâlniri sau sesiuni să folosească un jurnal de auto-observare cu scopul de a ajunge la o cunoaștere de sine mai bună. La începutul exerciţiului este introdusă participanţilor ideea de auto-observare. Sunt invitaţi să „se observe” în timpul a câteva întâlniri de grup/club, sau a mai multor activități  cu mare atenţie, să-și analizeze comportamentul, reacţia faţă de ceilalţi, limbajul corpului, preferinţe, sentimente ș.a.m.d.  și să scrie în jurnal exact ce observă. Vor păstra acest jurnal confidenţial, „ jurnal de cercetare”, şi vor nota tot felul de observaţii pe care le consideră importante, cum ar fi circumstanţele, persoanele implicate etc.

Ca punct de plecare pentru a intra în atmosferă, participanţii pot fi invitaţi să-și imagineze  „că se văd pe ei din afara lor și astfel se uită la gândurile, comportamentele și sentimentele lor” sau ca și cum s-ar privi într-o oglinda, dar nu vad doar forma fizică, ci și gândurile și sentimentele lor. Rugați-i să noteze tot ce au vazut sau au auzit, simțit în mintea sau inima lor. Exerciţiul poate fi uşurat dacă după anumite momente de activitate le care le faceți cu grupul, li se va da o mică pauză pentru a nota în jurnalele lor ceea ce au auzit, au înteles, au intepretat, au gândit, etc.

După câteva întâlniri de grup/club în care le-ați dat răgazul ca printre alte activități să se observe și să-și noteze în jurnal, facilitați o activitate de debriefing (procesare) despre cum a fost această experiență de auto-observare pentru ei. Vedeți întrebările de mai jos.

Recomandare: recomandăm ca această activitate să fie facilitată doar de un facilitator cu experiență în procesare/debriefing.

Întrebări de procesare/debriefing:

 • Cum a fost să țineți un jurnal de auto-observare? Ce a fost ce mai dificil?
 • Ce lucruri noi ați descoperit despre voi, ținând acest jurnal?  Este ceva ce v-a surprins pozitiv sau negativ despre voi?
 • În ce fel credeți că va ajuta acest jurnal pentru a vă cunoaște mai bine pe voi însivă și caracterul vostru?Ce ați putea spune că ați descoperit despre caracterul vostru?
 • V-a schimbat în vreun fel ținerea acestui jurnal?
 • Îl veți ține în continuare?  În ce fel credeți că vă poate ajuta?
 • Este ceva care după această experiență credeți că ați putea imbunătăți la modul în care gândiți, acționați, reacționați?
 • Ați identificat anumite trăsături de caracter la care vreți să lucrați? Care?Și concret ce vă propuneți să faceți în această direcție?

 

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • V- Să fie mai conștienți de propriul caracter/
 • A- Să analizeze critic și integru propriul comportament
 • V- Să devină mai mai conștineți de propriile emoții, gânduri, acțiuni
 • A- Să exerseze autodisciplina în ținerea unui jurnal personal

IMPACT Competencies

Personal & group management

European KEY Competencies

Communication in the mother tongue
Learning to learn

Moral values

Judgement
Honesty
Self-regulation
Social Intelligence

Resources required

minimum resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20

Age of participants

between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

30 - 60 minutes

Source / bibliography

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities