Home >> Node >> 2554

Motivația de a învăța

Tuesday, February 9, 2016 - 14:10

Theme of Activity

Wisdom

Learning area

Employability

Educational method

Group work

Description

Materiale necesare: Coli de hârtie, creioane

Durata activității: 30 minute

Scopul acestei ativități este de a-i ajuta pe participanți să identifice principalii factori motivaționali care contribuie la învățare.

Pregătire și facilitare:

Facilitatorul împarte participanții în patru grupe de lucru și distribuie fiecărui grup coli de flipchart și markere. Grupele de lucru vor avea ca sarcină să discute și să identifice principalii factori care contribuie la motivația de a învăța, pe patru categorii (fiecare grup va alege una dintre categorii):

 • Factori interni care motivează învățarea
 • Factori externi care motivează  învățarea
 • Factori interni care blochează (demotivează) învățarea
 • Factori externi care blochează (demotivează) învățarea.

Înainte de a începe lucrul pe grupe, facilitatorul menționează că: factorii motivaționali sunt cei care activează, energizează, direcționează comportamentele de învățare. Participanții sunt rugați ca în grupele de lucru să se gândească la propria lor experiență de învățare, avută în cadrul formal sau non-formal.

Timpul de lucru: 15 minute. După expirarea timpului, grupele vor delega un reprezentant să prezinte rezultatele la care au ajuns.

Este posibil ca rezultatele pe care le vor prezenta participanții să includă următoarele:

Factori interni care încurajează învățarea

 • Nevoia de cunoaștere
 • Pasiunea pentru un domeniu
 • Plăcerea de a învăța
 • Interesul pentru un anumit domeniu

Factori externi care încurajează învățarea

 • Recompensele – note bune, premii
 • Prestigiul social
 • Statutul profesional si o carieră de success
 • Atractivitatea unui domeniu
 • Profesor care inspiră respect sau are un stil de predare atractiv

Factori interni care blochează învățarea

 • Plictiseala
 • Neîncrederea în sine
 • Frica de eșec
 • Lipsa de scop spre care să tindă
 • Lipsa de obiective
 • Lipsa de progres

Factori externi care blochează învățarea

 • Amenințările și pedepsele
 • Învățarea = Memorare
 • Irelevanța sau inaplicabilitatea
 • Monotonia
 • Competiția (mentalitatea învingători – învinși)

După ce grupele prezintă rezultatele muncii lor, facilitatorul invită și restul participanților să pună întrebări sau să completeze listele prezentate. Facilitatorul încheie activitatea cu câteva întrebări de reflecție.

Întrebări de procesare/debriefing:

 • La ce ne ajută să cunoaștem factorii motivaționali ai învățarii?
 • Care sunt factorii care au o pondere mai importantă în învățare: factorii interni sau factorii externi?
 • Ce putem face pentru a combate factorii care contribuie la blocarea învățării?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

C- Să reflecteze critic cu privire la scopurile și motivația învățării

IMPACT Competencies

Personal & group management

European KEY Competencies

Learning to learn

Moral values

Perspective
Love of learning

Resources required

minimum resources

Number of players

fewer than 12
12 - 20
more than 20

Age of participants

between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20

Duration of Activity

30 - 60 minutes

Source / bibliography

Maria Neagu (coordonator), Tiberiu Culidiuc, IMPACT CURRICULUM, Angajabilitate, Fundația Noi Orizonturi, 2011

Add a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Other Activities